Cesiuni de părți sociale într-o firmă: totul online, rapid și ușor cu UnClickDistanta.ro

Cesiunea de părți sociale într-o firmă este o procedură birocratică complexă, care pot fi consumatoare de timp și resurse. Cu ajutorul platformei UnClickDistanta.ro, puteți efectua cesiunea de părți sociale rapid și ușor, de la distanță, fără a mai fi nevoie să vă deplasați. În doar câteva click-uri, veți putea completa și transmite documentele necesare, iar noi vom prelua demersurile de la A la Z. Oferim servicii complete, de la consultanță juridică la asistență în depunerea documentelor, astfel încât să vă puteți concentra pe afacerea dumneavoastră.

adaugare cod caen

Cesiune Părți Sociale

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pasul 1 din 5
La momentul înființării SRL-ului poți alege între două regimuri fiscale, respectiv impozitul pe venitul microîntreprinderilor sau impozitul pe profit.
Asociații sunt proprietarii SRL-ului. Aceștia dețin o parte din capitalul social al firmei și participă la gestionarea și luarea deciziilor în cadrul firmei în funcție de cota deținută. Un SRL poate fi deținut de minim unul și maxim 50 de asociați.

Cesiunea de părți sociale sau adăugarea unui asociat într-o firmă: cum să faci totul online, rapid și ușor

UnClickDistanta.ro îți oferă posibilitate să navighezi prin procesul de cesiuni de parti sociale și adăugare de asociat cu ușurință. Oferim un serviciu complet online pentru modificări în structura societății tale: de la cesiuni de parti sociale la adăugarea de noi asociați, gestionăm totul eficient și rapid. Completează un formular simplu, iar noi ne ocupăm de restul, asigurând înregistrarea modificărilor în 2-3 zile lucrătoare. Evită birocrația și timpul pierdut – alege experiența noastră de peste 5 ani pentru a-ți simplifica demersurile legale.

Certificat Constatator pentru insolvență

1. Completezi formularul

Document de identificare: C.I., Pașaport sau orice document de identificare legal emis de autoritatile romanesti sau straine;

2. Semnezi documentele Online

Document de identificare: C.I., Pașaport sau orice document de identificare legal emis de autoritatile romanesti sau straine;

3. Generam documentele

Document de identificare: C.I., Pașaport sau orice document de identificare legal emis de autoritatile romanesti sau straine;

4. Depunem dosarul Online la O.N.R.C.

Document de identificare: C.I., Pașaport sau orice document de identificare legal emis de autoritatile romanesti sau straine;

cod eori persoana fizica autorizata

5. În câteva zile modificarea este oficial înregistrată

Document de identificare: C.I., Pașaport sau orice document de identificare legal emis de autoritatile romanesti sau straine;

Cod EORI SRL

6. Primesti documentele și te poți apuca de treabă.

Document de identificare: C.I., Pașaport sau orice document de identificare legal emis de autoritatile romanesti sau straine;

Cesiunea de părți sociale: documentele necesare pentru înregistrarea în Registrul Comerțului

Cesiunea de părți sociale reprezintă transferul dreptului de proprietate asupra unei părți sociale de la un asociat la un alt asociat sau la o terță persoană.

Pentru a fi înregistrată în Registrul Comerțului, cesiunea de părți sociale trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

  • Contractul de cesiune
  • Cererea de înregistrare a cesiunii de părți sociale
  • Actul de identitate al cedentului și al cesionarului
  • Certificatul de înregistrare al societății
  • Hotărârea adunării generale a asociaților, în cazul în care cesiunea se face către un terț

Documentele necesare pot fi depuse la Registrul Comerțului de către asociatul cedent, de către cesionar sau de către un reprezentant legal al acestora.

Înregistrarea cesiunii de părți sociale se realizează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor.

cesiune parti sociale

Tarife accesibile pentru extinderea afacerii tale în 2023! Online 100%

Ai în plan extinderea afacerii în 2023? Cu serviciile noastre rapide obții noi sedii, puncte de lucru, modificarea obiectului de activitate, cesiune de parti sociale și orice alte actualizări necesare la actele firmei, complet online. Economisești timp prețios și eviți birocrația pentru a-ți extinde afacerea.

ADAUGARE ASOCIAT / ASOCIATI SRL

ADAUGARE / ELIMINARE / AUTORIZARE COD CAEN

SCHIMBARE SEDIU SOCIAL / PUNCT DE LUCRU

PRELUNGIRE SEDIU SOCIAL / PUNCT DE LUCRU

MAJORARE CAPITAL SOCIAL

ACTUALIZARE ACTE ( EX. ACT CONSTITUTIV )

SCHIMBARE ADMINISTRATOR (ADAUGARE / REVOCARE)

PRELUNGIRE ADMINISTRATOR FIRMA

TRANSFORMARE SRL-D în SRL

SCHIMBARE DENUMIRE FIRMA

SUSPENDARE ACTIVITATE

RELUARE ACTIVITATE

Intrebări frecvente cesiunea de părți sociale ?
intrebari frecvente

Cesiunea părților sociale este un proces juridic prin care un asociat (cedentul) transferă una sau mai multe părți sociale pe care le deține într-o societate cu răspundere limitată (SRL) către un alt asociat existent sau către o terță persoană (cesionarul), care astfel devine asociat nou în cadrul societății​.

Cesiunea se realizează prin încheierea unui contract de cesiune între cedent și cesionar, urmată de aprobarea acestei cesiuni în cadrul adunării generale a asociaților. Hotărârea adunării generale a asociaților trebuie înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial pentru ca cesiunea să fie opozabilă față de terți​.

Documentele tipice necesare includ: contractul de cesiune, hotărârea adunării generale a asociaților, actul constitutiv actualizat, copii după actele de identitate ale persoanelor fizice sau certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice implicate și declarații pe proprie răspundere ale asociaților nou intrați.

Legea societăților comerciale prevede că în anumite condiții, cesiunea părților sociale către persoane din afara societății poate fi condiționată de aprobarea majorității asociaților. Această aprobare este necesară pentru a asigura controlul asupra structurii acționariatului.

Dacă cesiunea se face la o valoare mai mare decât valoarea nominală a părților sociale, cesionarul poate fi obligat să achite un impozit pe profitul realizat din diferență. De obicei, este vorba despre un impozit de 16% aplicat asupra diferenței dintre valoarea nominală și valoarea la care s-a realizat tranzacția.

Orice asociat al unei societăți cu răspundere limitată poate decide să își cedeze total sau parțial părțile sociale deținute, cu condiția respectării prevederilor legale și ale actului constitutiv al societății.

În general, este necesară aprobarea adunării generale a asociaților, mai ales când se încalcă dreptul de preemțiune al asociaților sau când actul constitutiv al societății prevede astfel. În unele cazuri, pot exista prevederi specifice în actul constitutiv care să permită cesiunea fără aprobarea celorlalți asociați.

În momentul cesiunii, toate drepturile și obligațiile asociate părților sociale transferate sunt preluate de cesionar. Acest lucru include și drepturile la dividendele viitoare, dar și obligațiile față de datoriile societății​.

Prin cesiune, cesionarul dobândește toate drepturile asociate părților sociale, inclusiv dreptul de vot în adunarea generală a asociaților. Acest lucru poate influența echilibrul de putere și deciziile în cadrul societății, în funcție de ponderea părților sociale cesionate.

După realizarea cesiunii și aprobarea acesteia de adunarea generală a asociaților, este necesară înregistrarea modificării la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial. Aceste formalități sunt necesare pentru ca cesiunea să fie opozabilă față de terți și pentru actualizarea datelor legate de structura societății.