Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 01 Decembrie 2023

Atunci când beneficiați de Serviciile noastre, ne încredințați datele dvs. cu caracter personal și alte date care vă pot identifica sau sunt asociate cu dvs. Luăm în serios responsabilitatea de a proteja și păstra confidențialitatea acestora.

Această Politică de confidențialitate face parte din Contractul dintre noi și dvs. Termenii cu majuscule utilizați și nedefiniți au semnificațiile prezentate în Condițiile generale de furnizare a serviciilor.

Dorim să vă oferim o experiență plăcută și personalizată în cadrul Serviciilor. Această Politică are scopul de a explica în mod clar și transparent cum și de ce prelucrăm datele dvs. cu caracter personal atunci când furnizăm Serviciile, precum și opțiunile și drepturile dvs. în legătură cu acestea.

Ce date prelucrăm?

Date furnizate de către dvs.

Vom prelucra următoarele tipuri de date personale furnizate direct de către dvs.:

 • datele de identificare, precum cele incluse în cadrul actului dvs. de identitate (de exemplu, numele, CNP-ul, adresa de domiciliu, data și locul nașterii etc.) și semnătura
 • date financiare (de exemplu, IBAN-ul contului dvs. bancar, rezidența fiscală, codul fiscal etc.)
 • copii ale actelor de identitate (de exemplu, cartea de identitate, pașaportul, permisul de conducere etc.)
 • înregistrări al comunicărilor noastre, indiferent de persoana care inițiază comunicarea (acestea vor include înregistrări ale comunicărilor noastre telefonice)
 • imaginea dvs. surprinsă în format foto sau video (pentru verificarea identității dvs.)
 • datele personale ale persoanelor având sau urmând a avea calitatea de asociat sau administrator alături de dvs. Cu privire la datele acestor persoane, confirmați faptul că persoanele vizate au luat la cunoștință conținutul acestei Politici înainte de a ne furniza datele lor pentru a fi prelucrate.

Unul sau mai multe dintre tipurile de datele personale mai sus menționate vor fi prelucrate în următoarele cazuri:

 • atunci când beneficiați de Serviciile noastre
 • atunci când ne trimiteți feedback, ne raportați o problemă cu privire la Servicii sau participați la forumuri, discuții, secțiuni de comentarii sau alte funcții media din cadrul Serviciilor
 • cu ocazia efectuării unei plăți
 • pentru a verifica identitatea dvs.
 • atunci când participați la o competiție, o promoție sau când alegeți să răspundeți la un sondaj
 • atunci când ne contactați pentru a vă oferi asistență prin telefon, e-mail sau prin intermediul Serviciilor

Date colectate ca urmare a utilizării Serviciilor

Prelucrăm aceste date pentru a înțelege ce caracteristici folosiți cel mai des și cum putem îmbunătăți Serviciile și vă protejează pe dvs. și pe noi împotriva încercărilor de utilizare abuzivă a Serviciilor. Vom prelucra următoarele tipuri de date personale atunci când interacționați cu site-ul nostru:

 • date de identificare ale dispozitivului dvs. (de exemplu, geolocația, browser-ul web, sistemul de operare sau adresa IP)
 • interacțiuni (de exemplu, datele colectate prin intermediul modulelor cookie și tehnologiilor similare)

Date furnizate de terți

Vom putea colecta datele dvs. personale furnizate de terți și alte persoane, inclusiv platforme de social media, agenții de publicitate, furnizori de date statistice sau angajatorul dvs. Datele pe care le putem primi de la terți sunt supuse acordurilor pe care le aveți deja cu aceștia. Depunem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că aceste persoane au toate drepturile necesare pentru a colecta și a transfera datele dvs. De asemenea, putem colecta date despre dvs. din surse publice, cum ar fi articole de presă sau registre și baze de date publice.

Vom prelucra aceste date și le vom putea corobora cu datele deja furnizate de dvs. în situații precum organizarea unei campanii media sau verificarea identității dvs.

În ce scop prelucrăm datele?

Furnizarea Serviciilor

Temeiul legal: executarea Contractului, interesul legitim, obligații legale

Prelucrăm datele dvs. pentru a putea furniza Serviciile, cum ar fi:

 • pentru a verifica identitatea dvs. și pentru a putea stabili o relație contractuală
 • pentru a decide dacă putem să vă furnizăm anumite servicii
 • pentru a ne respecta obligațiile contractuale și legale în legătură cu Serviciile furnizate

Dezvoltarea serviciilor și analiză

Temeiul legal: interesul legitim

Prelucrăm datele dvs. pentru a înțelege cum utilizați Serviciile și caracteristicile pe care le utilizați cel mai des. Putem folosi datele pe care le colectăm într-o formă anonimizată și agregată (astfel încât să nu fiți identificat) pentru a testa integritatea și securitatea sistemelor noastre, pentru a sprijini cercetarea, analiza, îmbunătățirea Serviciilor și dezvoltarea de noi produse, servicii sau funcții.

Prevenirea actelor de fraudă și infracțiunilor

Temeiul legal: interesul legitim, obligații legale

Prelucrăm datele dvs. personale în scopuri precum detectarea, investigarea și raportarea neregulilor de utilizare care ar putea fi considerate activități ilegale, ori pentru a verifica identitatea dvs. În aceste situații, este posibil să reținem datele și să le dezvăluim autorităților competente pentru a investiga faptele.

Comunicarea cu dvs.

Temeiul legal: consimțământul, executarea Contractului

Prelucrăm datele dvs. personale pentru a comunica cu dvs. în legătură cu furnizarea Serviciilor sau pentru a vă răspunde atunci când ne contactați.

Respectarea obligațiilor legale și promovarea drepturilor și intereselor noastre

Temeiul legal: interesul legitim, obligații legale

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal:

 • pentru a răspunde oricăror plângeri sau solicitări din partea dvs. sau a autorităților competente
 • pentru a păstra evidențe administrative și contabile, conform cerințelor legii
 • pentru a ne putea apăra sau depune o reclamație ori acțiune în justiție.

Marketing și promovarea unor produse și servicii care pot fi de interes pentru dvs.

Temeiul legal: consimțământul, interesul legitim

Prelucrarea datelor personale în acest scop poate presupune:

 • comunicarea de oferte comerciale și informații în legătură cu produsele și serviciile oferite de noi sau de partenerii noștri. Dacă nu doriți să primiți astfel de comunicări, vă puteți ajusta preferințele accesând link-ul de “dezabonare” inclus în cadrul tuturor mesajelor cu scop promoțional
 • personalizarea comunicărilor pentru a fi mai relevante și de interes pentru dvs.
 • analiza campaniilor de marketing pentru a putea măsura eficiența eforturilor noastre și pentru a vă putea furniza informații relevante
 • solicitarea unei opinii sau recenzii în legătură cu Serviciile noastre

Care sunt drepturile dvs.

Dreptul de a fi informat

Această Politică are scopul de a vă informa în legătură cu modul în care prelucrăm datele dvs. personale. Nu ezitați să ne adresați orice întrebări veți avea în legătură cu această Politică sau modul în care prelucrăm datele.

Dreptul de acces, modificare și rectificare

Ne puteți solicita oricând o copie a datelor personale pe care le prelucrăm în legătură cu dvs., precum și modificarea sau rectificarea datelor dacă considerați că sunt greșite sau incomplete. Rețineți că va fi necesar să faceți dovada că noile date furnizate sunt corecte. De asemenea, pentru a vă permite accesul la date sau pentru a răspunde unei solicitări de modificare sau rectificare a datelor suntem nevoiți să verificăm identitatea solicitantului.

Dreptul la ștergerea datelor

Puteți solicita oricând ștergerea datele dvs. personale dacă:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
 • v-ați retras consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea
 • v-ați opus prelucrării datelor
 • am prelucrat datele dvs. personal în mod ilegal
 • avem obligația legală de a șterge datele

Rețineți că vom putea refuzam solicitarea de ștergere a datelor dacă un alt temei juridic (cum ar fi respectarea obligațiilor legale) ne obligă să continuăm prelucrarea datelor dvs.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing

Puteți solicita oricând să încetăm prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing. Rețineți că veți primi în continuare comunicări legate de Servicii (cum ar fi notificările de modificare a Contractului sau e-mailuri în legătură cu furnizarea Serviciilor).

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal pe baza intereselor noastre legitime sau ale terților

Puteți solicita oricând să încetăm prelucrarea datelor dvs. personale în baza interesului nostru legitim. Rețineți că vom putea continua prelucrarea datelor dacă un alt temei juridic (cum ar fi respectarea obligațiilor legale) ne obligă să facem acest lucru.

De asemenea, dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale necesare pentru furnizarea Serviciilor, nu vom putea să vă oferim anumite Servicii sau caracteristici ale acestora.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Puteți solicita oricând restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal dacă:

 • ne cereți să investigăm corectitudinea datelor
 • prelucrarea datelor este ilegală, dar nu doriți să ștergem datele
 • nu mai avem nevoie de datele personale, dar ne cereți să le păstrăm pentru a le utiliza într-o acțiune în justiție
 • v-ați opus prelucrării datelor, dar trebuie să verificăm dacă un alt temei legal prevalează asupra drepturilor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Puteți solicita oricând să vă transferăm datele personale pe care le prelucrăm. Dacă dispunem de mijloacele necesare și acest lucru nu ne este interzis de lege sau de o dispoziție a autorităților competente, vă vom transfera datele într-un format structurat și utilizat în mod comun.

Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuată în prealabil.

Cum vă puteți exercita drepturile

Vă puteți exercita drepturile descrise mai sus contactându-ne prin e-mail la [email protected] sau direct prin intermediul Serviciilor atunci când această opțiune este disponibilă. De asemenea, puteți găsi informații complete despre cum ne puteți contacta prin poștă în cadrul paginii noastră de contact.

Din motive de securitate, vom fi nevoiți să verificăm identitatea dvs. pentru a vă putea răspunde la solicitare (de exemplu, vă putem solicita să ne furnizați un document de identitate). Rețineți că vom putea să vă solicităm achitarea costurilor suferite de noi ca urmare a formulării unei cereri excesive sau nefondate.

Dacă sunteți încă nemulțumit de modul în care am tratat datele dvs. cu caracter personal, puteți oricând să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal al cărui site este disponibil aici.

Cum transferăm datele dvs.

Transferăm datele dvs. în următoarele moduri:

Către entitățile noastre afiliate

Ne bazăm pe entitățile noastre afiliate pentru a furniza Serviciile la cel mai înalt nivel de calitate pe care îl putem susține și pentru a asigura securitatea și dezvoltarea lor continuă. Vom transfera datele dvs. personale entităților noastre afiliate în funcție de serviciile furnizate către dvs.

În cadrul Serviciilor

Este posibil să distribuim sau să punem la dispoziția publicului din cadrul Serviciilor datele dvs. cu caracter personal pentru ca dvs. să accesați anumite caracteristici ale Serviciilor. De exemplu, este posibil să vă împărtășim numele sau alte date de identificare dacă alegeți să ne oferiți o recenzie sau să postați un comentariu pe blogul nostru.

Către terți

Nu vindem și nu vom vinde niciodată datele dvs. personale

Vă rugăm să aveți în vedere că înscrierea în Registrul Comerțului are drept consecință publicarea unor date precum numărul de telefon, adresa de e-mail și sediul firmei în baze de date public accesibile. Entități terțe utilizează aceste baze de date pentru a vă contacta în scopuri comerciale sau pentru a le include în cadrul serviciilor furnizate. Unclickdistanta.ro nu are niciun fel de afiliere sau raport comercial cu aceste entități.

Contractăm furnizori terți și colaboratori externi pentru a ne permite să furnizăm și să îmbunătățim Serviciile. Acești terți au acces la datele dvs. pe baza consimțământului dvs. sau a unui alt temei legal, pe care le prelucrează numai în scopurile indicate de noi. Evaluăm în mod constant dacă acești terți au implementat și menținut măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind securitatea și confidențialitatea datelor. Puteți găsi lista completă și rolul fiecăruia dintre ei în cadrul paginii noastre dedicate Furnizorilor terți, colaboratorilor externi și entităților afiliate.

Aceștia includ:

 • Companiile care ne oferă infrastructura tehnică, organizațională, analitică și de securitate necesară pentru a vă oferi Serviciile, cum ar fi stocarea și găzduirea datelor, serviciile IT sau furnizorii de asistență pentru clienți.
 • Colaboratorii noștri externi care includ servicii juridice și contabile pentru ca dvs. să puteți beneficia de reprezentare în fața autorităților publice precum Registrul Comerțului și pentru ca noi să ne putem respecta obligațiile fiscale.
 • Autoritățile publice implicate în procedurile de înființare sau modificare a firmei dvs. precum Oficiul Național al Registrului Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală.
 • Stripe (procesatorul nostru de plăți): Stripe acționează în calitate de operator de date cu privire la instrumentul dvs. de plată. Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Stripe pentru mai multe informații despre procesarea acestor date.
 • Google Analytics: Google Analytics este un serviciu de analiză web care ne ajută să înțelegem modul în care persoanele vizitează website-urile noastre. De exemplu: de pe ce pagină web ați accesat website-ul nostru, care sunt paginile pe care le-ați accesat și cât timp ați petrecut pe acestea. Informațiile furnizate de către Google Analytics ne sunt disponibile într-o formă anonimizată.
 • Fathom: Fathom Analytics furnizează servicii pentru analiza site-ului nostru, fără a utiliza cookie-uri. Fathom respectă GDPR, ePrivacy (inclusiv PECR), COPPA și CCPA.

Situația unui nou proprietar

În situația în care are loc o schimbare totală sau parțială cu privire la controlul sau dreptul de proprietate asupra Serviciilor, vom putea transfera datele dvs. către noul proprietar. În acest caz, vă vom notifica înainte de a transfera datele dvs. sau înainte ca acestea să intre sub incidența unei alte politici de confidențialitate.

Conform cu solicitările autorităților competente și pentru a preveni un prejudiciu

În anumite situații, am putea fi obligați să transferăm datele dvs. către autoritățile însărcinate cu aplicarea legii, ca urmare a solicitărilor exprese ale acestora, conform prevederilor legale.

De asemenea, vom putea prelucra și transfera datele dvs. atunci când putem în mod rezonabil aprecia că acest lucru este necesar pentru a detecta, combate, remedia sau răspunde unor acte de fraudă, de utilizare neautorizată a Serviciilor sau de încălcare a Contractului. Facem acest lucru pentru a ne proteja atât pe noi, cât și pe dvs. și alte persoane, în cadrul cercetărilor efectuate de către autoritățile competente sau în cadrul unor acțiuni în justiție.

Dacă închidem contul dvs. din cauza faptului că ați încălcat condițiile sau politicile noastre, vă rugăm să aveți în vedere că vom fi nevoiți să stocăm în continuare datele dvs., pentru perioada de timp necesară prevenirii și reducerii riscului unui abuz repetat sau a unei noi încălcări.

Transferul internațional al datelor

Nu trebuie să vă aflați în Spațiul Economic European (SEE) pentru a putea beneficia de Serviciile noastre. În funcție de locația în care vă aflați și serviciile de care beneficiați, datele dvs. personale pot fi transferate, stocate și prelucrate în afara țării dvs. de reședință sau chiar în afara Spațiului Economic European, în locațiile în care furnizorii noștri terți își desfășoară operațiunile. Depunem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că aceștia au implementat măsuri adecvate de protecție a datelor și de securitate, astfel încât datele dvs. să beneficieze de cel puțin același nivel de protecție precum cel impus de legislația europeană și Regulamentul General privind Protecția Datelor. Am încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu fiecare dintre furnizorii noștri terți, care includ, printre altele, obligația lor contractuală de a implementa și menține proceduri și măsuri adecvate de protecție a datelor.

Când transferăm datele dvs. în afara Spațiului Economic European, facem acest lucru în baza unui temei juridic și luând în considerare mai multe mecanisme legale, cum ar fi Clauzele Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană și certificarea furnizorului în conformitate cu Scutul de confidențialitate UE-SUA.

Retenția datelor

În principiu, stocăm datele dvs. doar atâta timp cât este necesar pentru furnizarea Serviciilor sau până când suntem în măsură să ne conformăm unei solicitări din partea dvs. de a vă șterge datele – oricare dintre acestea survine mai întâi. Cu toate acestea, reținem anumite date cu caracter personal chiar și ulterior acestor situații, cum ar fi atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim sau pe respectarea unei obligații legale.

Modificarea acestei Politici

Dacă modificăm această politică, vom posta versiunea actualizată aici. Vă recomandăm să verificați această pagină în mod regulat.

Drepturile dvs. conferite în baza acestei Politici de confidențialitate nu vor fi diminuate fără a vă exprima consimțământul în acest sens. Înainte de a aduce modificări substanțiale acestei Politici, vă vom trimite o notificare prin intermediul adresei dvs. de e-mail sau prin intermediul Serviciilor, pentru a vă oferi posibilitatea de a consulta varianta revizuită și de a vă exprima acordul cu privire la modificări, înainte de a alege să beneficiați în continuare de Serviciile noastre.

Cum ne puteți contacta

Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este SOFYAVE DREAMS S.R.L., persoană juridică constituită în România, având sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, Strada Doctor Vasile Gionea, Nr. 39A, Județ Mehedinti, CUI 43578173.

În legătură cu datele dvs. personale, ne puteți contacta prin email la [email protected]