Prelungește sediul social sau punctul de lucru rapid și ușor cu UnClickDistanta.ro

Ai nevoie să prelungești sediul social sau punctul de lucru al firmei tale? Cu UnClickDistanta.ro, poți face totul simplu și rapid, de la distanță, fără a mai fi nevoie să te deplasezi. În doar câteva click-uri, veți putea completa și transmite documentele necesare, iar noi vom prelua demersurile de la A la Z. Oferim servicii complete, de la consultanță juridică la asistență în depunerea documentelor, astfel încât să vă puteți concentra pe dezvoltarea afacerii dumneavoastră.

prelungire punct de lucru

Prelungire Sediu Social / Punct de Lucru

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pasul 1 din 5
La momentul înființării SRL-ului poți alege între două regimuri fiscale, respectiv impozitul pe venitul microîntreprinderilor sau impozitul pe profit.
Asociații sunt proprietarii SRL-ului. Aceștia dețin o parte din capitalul social al firmei și participă la gestionarea și luarea deciziilor în cadrul firmei în funcție de cota deținută. Un SRL poate fi deținut de minim unul și maxim 50 de asociați.

Prelungirea sediului social sau a punctului de lucru: cum să faci totul online, rapid și ușor!

UnClickDistanta.ro îți oferă posibilitate să navighezi prin procesul de prelungire a sediului social sau a punctului de lucru. Oferim un serviciu complet online pentru modificări în structura societății tale: de la prelungire sediu social sau punct de lucru până la radiere firmă, gestionăm totul eficient și rapid. Completează un singur formular, iar noi ne ocupăm de restul, asigurând înregistrarea modificărilor în 2-3 zile lucrătoare. Evită birocrația și timpul pierdut – alege experiența noastră de peste 5 ani pentru a-ți simplifica demersurile legale.

Certificat Constatator pentru insolvență

1. Completezi formularul

Document de identificare: C.I., Pașaport sau orice document de identificare legal emis de autoritatile romanesti sau straine;

2. Semnezi documentele Online

Document de identificare: C.I., Pașaport sau orice document de identificare legal emis de autoritatile romanesti sau straine;

3. Generam documentele

Document de identificare: C.I., Pașaport sau orice document de identificare legal emis de autoritatile romanesti sau straine;

4. Depunem dosarul Online la O.N.R.C.

Document de identificare: C.I., Pașaport sau orice document de identificare legal emis de autoritatile romanesti sau straine;

cod eori persoana fizica autorizata

5. În câteva zile modificarea este oficial înregistrată

Document de identificare: C.I., Pașaport sau orice document de identificare legal emis de autoritatile romanesti sau straine;

Cod EORI SRL

6. Primesti documentele și te poți apuca de treabă.

Document de identificare: C.I., Pașaport sau orice document de identificare legal emis de autoritatile romanesti sau straine;

Prelungire sediu social sau punct de lucru: Ce documente sunt necesare?

Sediul social și punctul de lucru sunt două elemente importante ale unei societăți comerciale. Durata de valabilitate a sediului social sau punctului de lucru este de 5 ani. La expirarea acestei perioade, sediul social sau punctul de lucru trebuie prelungit.

Pentru a prelungi sediul social sau punctul de lucru, trebuie să depuneți un dosar la Registrul Comerțului. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

  • Cerere de înregistrare (semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată)

  • Act constitutiv actualizat

  • Contract de comodat sau de închiriere (în cazul în care sediul social sau punctul de lucru este închiriat)

  • Declarație pe propria răspundere a administratorului societății, din care să rezulte că societatea își desfășoară activitatea la noua adresă

Taxa de înregistrare pentru prelungirea sediului social sau punctului de lucru este de 100 de lei.

Durata de soluționare a cererii de prelungire a sediului social sau punctului de lucru este de 3 zile lucrătoare.

Prelungirea sediului social sau punctului de lucru este o procedură importantă și obligatorie pentru orice societate comercială. Nerespectarea acestei proceduri poate avea consecințe grave pentru societate, inclusiv declararea inactivității acesteia și amenzi din partea organelor fiscale.

prelungire punct de lucru

Tarife accesibile pentru extinderea afacerii tale în 2023! Online 100%

Ai în plan extinderea afacerii în 2023? Cu serviciile noastre rapide obții noi sedii, puncte de lucru, modificarea obiectului de activitate, prelungirea sediului social sau a punctelor de lucru și orice alte actualizări necesare la actele firmei, complet online. Economisești timp prețios și eviți birocrația pentru a-ți extinde afacerea.

ADAUGARE ASOCIAT / ASOCIATI SRL

ADAUGARE / ELIMINARE / AUTORIZARE COD CAEN

SCHIMBARE SEDIU SOCIAL / PUNCT DE LUCRU

PRELUNGIRE SEDIU SOCIAL / PUNCT DE LUCRU

MAJORARE CAPITAL SOCIAL

ACTUALIZARE ACTE ( EX. ACT CONSTITUTIV )

SCHIMBARE ADMINISTRATOR (ADAUGARE / REVOCARE)

PRELUNGIRE ADMINISTRATOR FIRMA

TRANSFORMARE SRL-D în SRL

SCHIMBARE DENUMIRE FIRMA

SUSPENDARE ACTIVITATE

RELUARE ACTIVITATE

Intrebări frecvente cesiunea de părți sociale ?
intrebari frecvente

Documentele necesare pentru schimbarea sediului social sau a punctului de lucru sunt următoarele:

  • Cererea de înregistrare a modificării sediului social sau a punctului de lucru, în original;
  • Declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii, în original, pentru sediul social și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți;
  • Hotărârea adunării generale a asociaților sau decizia asociatului unic, prin care se exprimă acordul de schimbare a sediului;
  • Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social sau punct de lucru, în original sau, după caz, în copie certificată de parte sau în copie legalizată;
  • Certificatul de înregistrare al societății;
  • Dovada plății tarifelor legale.

În cazul în care schimbarea sediului social sau a punctului de lucru se face în același județ, dosarul se depune la Oficiul Registrului Comerțului din județul respectiv.

În cazul în care schimbarea sediului social sau a punctului de lucru se face în alt județ, dosarul se depune la Oficiul Registrului Comerțului din județul în care se dorește mutarea sediului.

Dosarul se poate depune personal la sediul Oficiului Registrului Comerțului, prin poștă sau prin mijloace electronice.

Timpul necesar pentru procesarea modificării sediului social sau a punctului de lucru este de 5 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului la Oficiul Registrului Comerțului.

În cazul în care schimbarea sediului social sau a punctului de lucru se face în alt județ, este necesară și radierea din registrul comerțului al județului în care se află sediul actual. Această procedură se efectuează de către Oficiul Registrului Comerțului din județul în care se află sediul actual, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului.

În cazul în care o societate nu își schimbă sediul social sau punctul de lucru în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a avut loc schimbarea, se poate atrage răspunderea societății și a organelor de conducere.

În cazul în care schimbarea sediului social sau a punctului de lucru nu este înregistrată la Registrul Comerțului, societatea nu poate invoca această modificare în raporturile cu terții.

În cazul în care doriți să schimbați sediul social sau punctul de lucru în alt județ, trebuie să depuneți dosarul la Oficiul Registrului Comerțului din județul în care se dorește mutarea sediului.

În plus, trebuie să depuneți o cerere de radiere din registrul comerțului al județului în care se află sediul actual.

Contractele încheiate de societate după schimbarea sediului social sau a punctului de lucru rămân valabile, dar trebuie să fie actualizate cu noua adresă a societății.

Înscrisurile fiscale trebuie să fie actualizate cu noua adresă a societății.

Actele societății trebuie să fie actualizate cu noua adresă a societății.

Sediul social sau punctul de lucru anterior poate fi folosit în continuare.