Termeni și condiții

Ultima actualizare: 27 Septembrie 2023

Acest document („Condițiile generale”) stabilește condițiile în care furnizăm serviciile noastre de înființare și modificare a firmelor, site-ul unclickdistanta.ro și subdomeniile sale, platforma, aplicațiile și serviciile conexe acestora (împreună, „Serviciile”), precum și alte aspecte importante referitoare la raportul juridic dintre noi și dvs.

Pe lângă aceste Condiții generale, vă recomandăm să citiți cu atenție:

 • Politica de confidențialitate, care descrie modul în care prelucrăm datele dvs. personale,
 • Politica de utilizare acceptabilă, care stabilește unele dintre responsabilitățile dvs. atunci când beneficiați de Serviciile noastre precum și
 • orice alte politici, condiții sau notificări legale comunicate prin intermediul Serviciilor.

Împreună, acestea formează un contract („Contractul”) cu privire la care trebuie să vă exprimați consimțământul pentru a putea beneficia de Serviciile noastre.

Am încercat să concepem Contractul într-un mod clar și transparent. Dacă aveți sugestii pentru îmbunătățirea Contractului sau nelămuriri în legătură cu clauzele acestuia, ne puteți contacta.

Părțile contractului

Furnizorul

Furnizorul Serviciilor și persoana cu care încheiați Contractul este SOFYAVE DREAMS SRL („noi” sau “UnClickDistanta.ro”), o persoană juridică română, având sediul în Drobeta Turnu Severin, Str. Doctor Vasile Gionea nr.39A, Mehedinti, Romania, CUI: RO43578173.

Pentru a putea furniza Serviciile, ne bazăm pe furnizori terți, colaboratori externi și entități afiliate care ne asistă în activitățile de prelucrare a datelor și de furnizare a anumitor elemente ale Serviciilor. În lipsa unui contract încheiat în mod direct între dvs. și aceștia, ne păstrăm responsabilitatea cu privire activitatea furnizorilor terți, colaboratorilor externi și entităților afiliate legată de furnizarea Serviciilor. Pagina noastră dedicată Furnizorilor terți, colaboratorilor externi și entităților afiliate prezintă identitatea și rolul acestor.

Beneficiarul

Beneficiarul Serviciilor sunteți dvs., în calitate de persoană fizică sau de persoană juridică.

Dacă beneficiați de Servicii în nume propriu, când spunem „dvs.”, ne referim la dvs. în calitate de persoană fizică. Spre exemplu, dacă beneficiați de serviciile noastre de înființare a unei noi societăți comerciale în cadrul căreia veți fi asociat și achitați contravaloarea serviciilor din contul personal, Contractul va fi încheiat între noi și dvs. în calitate de persoană fizică.

Dacă beneficiarul Serviciilor este o persoană juridică, când spunem “dvs.”, ne referim la persoana juridică (SRL, SA, PFA etc.) al cărui reprezentant legal sunteți. Spre exemplu, dacă beneficiați de serviciile noastre de modificare a unei societăți comerciale în cadrul căreia sunteți administrator și achitați contravaloarea Serviciilor din contul societății, Contractul va fi încheiat între noi și societatea pe care o reprezentați.

În anumite circumstanțe, vă vom referi drept „Clientul”, iar împreună formăm părțile Contractului (“Părțile”).

Exprimarea consimțământului

Pentru a beneficia de Serviciile noastre trebuie să acceptați prevederile Contractului. Vă rugăm să citiți cu atenție Contractul înainte de a vă exprima consimțământul. Contractul va fi încheiat prin mijloace electronice și poate implica o obligație de plată din partea dvs.

Vă puteți exprima consimțământul cu privire la Contract apăsând un buton sau completând o altă acțiune care indică acceptarea clauzelor contractuale, atunci când această opțiune vă este disponibilă în cadrul Serviciilor. Spre exemplu, atunci când ne solicitați furnizarea Serviciilor prin intermediul formularului nostru de comandă, trebuie să bifați căsuța de acceptare a Condițiilor generale. În ceea ce privește navigarea site-ului unclickdistanta.ro, accesarea acestuia implică acceptarea Contractului.

De asemenea, vă puteți exprima consimțământul prin alte modalități din care rezultă intenția dvs. clară de a fi parte la Contract. Spre exemplu, atunci când ne comunicați o cerere scrisă sau sub altă formă durabilă, prin care ne solicitați furnizarea Serviciilor, inclusiv comunicată prin email sau printr-o platformă de mesagerie electronică.

Serviciile noastre

Serviciile Unclickdistanta.ro

Formularul disponibil prin intermediul site-ului unclickdistanta.ro vă permite să generați documentele necesare înregistrării unei societăți comerciale cu răspundere limitată (SRL) sau a unei persoane fizice autorizate (PFA) în Registrul Comerțului.

Completarea datelor

Vă rugăm să acordați o atenție sporită modului în care completați datele necesare generării documentelor. Documentele vor fi generate strict în baza datelor completate și alegerilor dvs. Aveți responsabilitatea de a aduce la cunoștință Politica noastră de confidențialitate persoanelor a căror date personale le introduceți în platformă.

Licența

Pentru a utiliza site-ul, vă acordăm o licență valabilă la nivel global, neexclusivă, limitată, netransferabilă, fără drept de sublicențiere și revocabilă. Licența este condiționată de respectarea de către dvs. a acestui Contract, inclusiv a Politicii noastre de utilizare acceptabilă.

Stabilirea prețului și plasarea comenzii

După finalizarea pașilor pentru completarea datelor, formularul va indica documentele care urmează a fi livrate, serviciile suplimentare alese de către dvs. și contravaloarea acestora. Achitând prețul stabilit, vă exprimați consimțământul cu privire la executarea Contractului, respectiv livrarea documentelor comandate și furnizarea serviciilor suplimentare alese. Vă rugăm să aveți în vedere că, după acest moment, retragerea din contract nu va mai fi posibilă conform legislației în vigoare.

Rezervarea denumirii firmei

În cadrul procesului de completare a datelor, trebuie să indicați, în ordinea preferințelor, trei (3) denumiri pentru firma dvs. care să respecte cerințele de legalitate, disponibilitate și distinctivitate impuse de legislația aplicabilă în domeniu. Vă recomandăm să consultați ghidul furnizat de Registrul Comerțului disponibil aici. După plasarea comenzii, vom proceda la rezervarea denumirii firmei. Trebuie să aveți în vedere că rezervarea firmei are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalităţii formale a denumirii firmei urmând a se pronunţa directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009, cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare în Registrul Comerţului. Dispozițiile referitoare la completarea documentelor și soluționarea dosarului și amânările din cadrul acestei secțiunii rămân aplicabile.

Livrarea documentelor

Documentele vor fi livrate pe adresa de email indicată de dvs. După momentul livrării, serviciile se vor considera prestate integral.

Verificarea și semnarea documentelor

Depunerea documentelor la Registrul Comerțului generează consecințe juridice. Aveți responsabilitatea de a verifica corectitudinea documentelor livrate și de a vă asuma conținutul acestora prin semnare înaintea depunerii.

Dacă ați identificat o eroare, vă recomandăm să nu utilizați documentele înainte de a ne contacta. Dacă eroarea se datorează unei deficiențe a Serviciilor, vom colabora cu dvs. pentru a încerca să o remediem. În situația excepțională în care nu vom reuși să remediem eroarea, vom putea rambursa suma achitată pentru furnizarea Serviciilor, acesta fiind singurul remediu recunoscut pentru imposibilitatea de executare a obligațiilor contractuale.

Completarea documentelor

În funcție de nevoile dvs., poate fi necesar să completați documentele livrate cu alte acte înaintea depunerii la Registrul Comerțului. Spre exemplu, în anumite situații va trebui să depuneți și contractul de închiriere sau dovada dreptului de proprietate a locatorului/comodantului, acordul vecinilor cu privire la stabilirea sediului social sau copia cărții de identitate a persoanei care depune dosarul. Este responsabilitatea dvs. să vă informați cu privire la caracterul complet al dosarului dvs. de înființare. Puteți solicita ajutorul compartimentului de informații din cadrul Registrului Comerțului sau ne puteți contacta pentru a beneficia de serviciile noastre de consultanță pentru înființarea firmelor.

Plata taxelor

Este responsabilitatea dvs. să achitați toate taxele și cheltuielile accesorii, necesare soluționării dosarului de înregistrare de către Registrul Comerțului. Spre exemplu, pentru orice înființare va trebui achitată o taxă de 122 lei pentru publicarea în Monitorul Oficial. Vă informăm că, în lipsa achitării acestor taxe, cererea dvs. de înființare va putea fi amânată și, în final, respinsă.

Soluționarea dosarului și amânările

Vă recomandăm să acordați o atenție deosebită modului în care este soluționat dosarul dvs. Este posibil ca Registrul Comerțului să solicite completări sau clarificarea unor aspecte, oferind un termen în acest sens. Este responsabilitatea dvs. să răspundeți în termen, conform dispozițiilor Registrului Comerțului.

Serviciile de înființarea și modificare a firmelor cu ajutorul unui consultant

Consultanții Unclickdistanta.ro vă stau la dispoziție pentru întocmirea completă a dosarului necesar înregistrării în Registrul Comerțului a unei societăți cu răspundere limitată (SRL), a unei persoane fizice autorizate (PFA), a întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale (II) sau ai unei întreprinderi familiale (IF).

Comunicarea dintre Părți

Comunicare dintre noi și dvs. se va desfășura prin intermediul canalelor de comunicare electronică, respectiv prin email sau aplicații de mesagerie, precum și prin intermediul apelurilor telefonice. La începutul relației contractuale, ne veți indica adresa de email și numărul de telefon prin intermediul căruia vom putea comunica cu dvs. Vom prezuma că orice comunicare desfășurată prin intermediul adresei de email sau numărului de telefon indicat are loc între noi și dvs. Ulterior stabilirii relației contractuale, nu este responsabilitatea noastră să verificăm identitatea persoanei cu care comunicăm. Dacă a avut loc o schimbare cu privire la datele dvs. de contact sau ați constatat ori aveți suspiciunea că altcineva ar fi putut să utilizeze datele dvs. pentru a comunica cu noi, trebuie să ne notificați imediat acest lucru pentru a putea lua măsurile corespunzătoare.

Furnizarea datelor

Aveți responsabilitatea de a ne comunica în mod corect toate datele necesare completării documentelor de inființare a firmei dvs., iar noi ne asumăm completarea exactă a documentelor. Aveți responsabilitatea de a aduce la cunoștință Politica noastră de confidențialitate persoanelor a căror date personale le comunicați în vederea completării documentelor.

Actele și informațiile suplimentare

În vederea întocmirii complete a dosarului poate fi necesar să ne comunicați acte precum dovada dreptului de proprietate sau a pregătirii profesionale și informații legate de activitatea viitoarei firme. Luând la cunoștință dispozițiile articolului 322 din Codul Penal, certificați conformitatea cu originalul a tuturor actelor comunicate și vă asumați în mod expres corectitudinea informațiilor comunicate sau cuprinse în cadrul acestora. Vă păstrați responsabilitatea civilă și penală pentru consecințele juridice produse de actele și informațiile utilizate în cadrul procedurilor de înființare a firmei, iar noi ne rezervăm dreptul de a recupera orice prejudicii produse ca urmare a comunicării unor acte sau informații false.

Stabilirea prețului și plasarea comenzii

În funcție de nevoile dvs. stabilite alături de consultanții noștri vă vom comunica documentele care urmează a fi livrate, serviciile care urmează a fi prestate și contravaloarea acestora. Achitând prețul stabilit, vă exprimați acordul prealabil expres cu privire la executarea Contractului, respectiv livrarea documentelor comandate și prestarea serviciilor suplimentare alese. De la momentul plății, luați la cunoștință pierderea dreptului de retragere din Contract după executarea integrală a obligațiilor de către noi.

Livrarea documentelor

Documentele vor fi livrate pe adresa de email indicată de dvs., după comunicarea tuturor datelor necesare întocmirii acestora și achitarea prețului. Vă rugăm să aveți în vedere că, după momentul livrării, Serviciile se vor considera prestate integral și retragerea din contract nu va mai fi posibilă conform legislației în vigoare.

Depunerea dosarului

Puteți opta pentru serviciile noastre de înființare și modificare a firmelor 100% online care includ depunerea dosarului printr-un reprezentant ales. De asemenea, puteți depune chiar dvs. dosarul la Registrul Comerțului, caz în care vor fi aplicabile dispozițiile referitoare la verificarea și semnarea documentelor, plata taxelor, precum și soluționarea dosarului și amânările, din cadrul secțiunii site-ului unclickdistanta.ro a Contractului.

Înființarea și modificarea firmelor 100% online

Dacă ați ales să beneficiați de serviciile de înființarea și modificare a firmelor cu ajutorul unui consultant, puteți opta pentru serviciile noastre de înființare și modificare 100% online a firmei.

Verificarea identității

Punem accent pe siguranța dvs. și a colaboratorilor noștri. Vom depune eforturile necesare verificării identității dvs. la distanță prin mijloace electronice. Deși nu suntem supuși normelor în materie de identificare electronică, vom putea pune în aplicare principiile enumerate în cadrul reglementărilor aplicabile în materie, iar dvs. veți colabora cu noi pentru a satisface nevoile noastre de securitate. Vă recomandăm să citiți Politica noastră de confidențialitate pentru a înțelege cum prelucrăm datele dvs. personale în vederea verificării identității.

Împuternicirea

Ne acordați un mandat general pentru a vă putea reprezenta în fața Registrului Comerțului și colaboratorilor noștri. Atunci când o entitate afiliată unclickdistanta.ro este implicată în furnizarea Serviciilor, mandatul este oferit și entității respective. Pentru a preveni orice îndoială, mandatul include aspecte precum posibilitatea noastră sau a entității afiliate:

 • de a formula, depune și susține cereri în fața Registrului Comerțului, inclusiv mențiuni și completări cu privire la acestea
 • de a comunica cu reprezentanții Registrului Comerțului în vederea soluționării cu succes a cererilor
 • de a colabora cu entitățile afiliate și colaboratorii noștri pentru a îndeplini operațiunile necesare furnizării Serviciilor, inclusiv de a schimba documente și date personale conform Politicii noastre de confidențialitate.

De asemenea, ne acordați un mandat expres pentru a încheia un contract de asistenta juridica în numele și reprezentarea dvs., cu unul dintre colaboratorii noștri competenți în acest sens, având ca obiect depunerea dosarului de înființare sau modificare a firmei la Registrul Comerțului. Atunci când o entitate afiliată unclickdistanta.ro este implicată în furnizarea Serviciilor, mandatul este oferit și entității respective. Împuternicirea va fi acordată și comunicată în format electronic. În vederea încheierii contractului de asistență juridică, vom alege unul dintre colaboratorii menționați în cadrul paginii noastre dedicate Furnizorilor terți, colaboratorilor externi și entităților afiliate, în funcție de disponibilitatea acestora.

În executarea mandatelor acordate, vom putea comunica cu Registrul Comerțului și colaboratorii noștri utilizând adrese de email și numere de telefon proprii, precum și propriile adrese de comunicare a documentelor fizice.

În privința celor două mandate, dispozițiile legale referitoare la mandatul cu reprezentare vor fi aplicabile.

Specimenul de semnătură

Ne veți comunica specimenul dvs. de semnătură inclus în cadrul unei declarații olografe, iar noi îl vom transpune în format electronic în vederea comunicării către Registrul Comerțului. Aveți responsabilitatea de a păstra declarația olografă sub semnătură privată pentru eventualitatea în care autoritățile publice vor solicita prezentarea acesteia în forma originală.

Rezervarea denumirii firmei

În vederea înființării unei firme, trebuie să ne comunicați cel puțin o denumire pentru firma dvs. care să respecte cerințele de legalitate, disponibilitate și distinctivitate impuse de legislația aplicabilă în domeniu. Vă recomandăm să consultați ghidul furnizat de Registrul Comerțului disponibil aici. De asemenea, trebuie să aveți în vedere că rezervarea firmei are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalităţii formale a denumirii firmei urmând a se pronunţa directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009, cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare în Registrul Comerţului. Vom depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru rezervarea și admiterea finală a denumirii indicate de dvs. însă nu ne putem asuma niciun fel de răspundere pentru amânările datorate unei denumiri considerate nelegale. Nu vom fi răspunzători pentru consecințele juridice sau prejudiciile de orice fel datorate soluționării dosarului într-un termen mai lung decât cel anticipat de noi sau de dvs.

Însușirea documentelor

Luați la cunoștință și vă însușiți conținutul cererilor, formularelor tip, declarațiilor pe proprie răspundere și celorlalte documente necesare în vederea înființării sau modificării firmei. În măsura în care este necesar, documentele vor purta semnătura dvs., comunicată conform Contractului. Conținutul acestor documente poate fi analizat pe site-ul oficial al Registrului Comerțului, disponibil aici.

Confirmarea datelor și depunerea dosarului

Vom comunica cu dvs. pentru a confirma alegerile și datele referitoare la aspectele esențiale legate de înființarea sau modificarea firmei (spre exemplu, denumirea, sediul și punctele de lucru, identitatea asociaților și administratorilor, aportul la capitalul social, obiectul de activitate principal și obiectele secundare). Vom proceda la depunerea dosarului doar în momentul în care am obținut confirmarea dvs. fermă că datele sunt corecte și dosarul poate fi depus. Pentru a depune dosarul, trebuie să achitați contravaloarea Serviciilor contractate și a taxelor aferente soluționării.

Plata taxelor

Taxele aferente soluționării dosarului vor putea fi achitate de noi, în baza sumelor înaintate de dvs. cu acest scop.

Soluționarea dosarului, amânările și completările

Vom urmări soluționarea dosarului dvs. și vom răspunde cererilor de completare și clarificărilor solicitate de Registrul Comerțului. Vom depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a răspunde în cel mai scurt timp acestor cereri. Cu toate acestea, nu avem niciun fel de control cu privire la termenul de soluționare a dosarului dvs. de către Registrul Comerțului care poate fi prelungit până la 30 de zile. Registrul Comerțului va putea solicita date și acte suplimentare necesare soluționării dosarului deja depus, iar dvs. vă păstrați responsabilitatea de a ne furniza în timp util informațiile relevante. Nu vom fi răspunzători pentru amânarea sau respingerea dosarului ca urmare a nerespectării obligației anterior menționate sau din motive care nu țin de culpa noastră exclusivă. De asemenea, nu vom fi răspunzători pentru consecințele juridice sau prejudiciile de orice fel datorate soluționării dosarului într-un termen mai lung decât cel anticipat de noi sau de dvs. În situația în care respingerea dosarului se datorează culpei noastre exclusive, vom răspunde pentru eventualele consecințe juridice sau prejudicii materiale doar în limita sumelor achitate pentru furnizarea Serviciilor. Vă rugăm să aveți în vedere că, după momentul soluționării dosarului, indiferent dacă acesta a fost admis sau respins, Serviciile se vor considera prestate integral și retragerea din contract nu va mai fi posibilă conform legislației în vigoare.

Documentele doveditoare

În funcție de alegerea dvs. și de specificul dosarului de înființare sau modificare a firmei, veți putea intra în posesia documentelor doveditoare ale admiterii dosarului (spre exemplu, certificatul de înregistrare al firmei, certificatul de înregistrare a mențiunilor sau rezoluția) prin intermediul poștei, adresei de email sau ridicând personal documentele prin intermediul biroului de eliberări de la sediul Registrului Comerțului competent teritorial.

Erorile materiale

Cu ocazia soluționării dosarului, vom depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a identifica eventualele erori materiale comise de către Registrul Comerțului. Aveți responsabilitatea de a verifica corectitudinea datelor înscrise în cadrul documentelor doveditoare și de a ne comunica în termen de maxim 5 zile de la momentul comunicării acestora către dvs. orice erori veți identifica, alături de o dovadă din care să rezulte în mod rezonabil eroarea (spre exemplu, o poză lizibilă sau o copie a documentului). În cazul în care vom constata existența erorii, vom colabora cu dvs. pentru a depune eforturile necesare remedierii acesteia, rezervându-ne dreptul de a solicita plata serviciilor suplimentare furnizate. Nu vom fi răspunzători pentru consecințele juridice sau prejudiciile de orice fel datorate erorilor materiale comise de către Registrul Comerțului. Dispozițiile referitoare la confirmarea datelor și depunerea dosarului din cadrul acestei secțiunii rămân aplicabile.

Cazierul fiscal

Vă recomandăm să verificați daca aveți fapte înscrise în cazierul fiscal înainte de a solicita furnizarea Serviciilor. Existența anumitor fapte înscrise în cazierul fiscale poate presupune interdicția de a deține calitatea de asociat sau administrator. În situația amânării sau respingerii dosarului datorită cazierului fiscal vom putea colabora cu dvs. pentru remedierea situației, rezervându-ne dreptul de a solicita plata serviciilor suplimentare furnizate.

Diverse

Plata

Toate sumele sunt plătite în avans, sunt nerambursabile, iar plățile nu pot fi anulate, cu excepția cazurilor menționate mai jos. Trebuie să furnizați informații de facturare exacte, iar plata se va face prin intermediul unui card de credit/debit, folosind Netopia Payments sau prin intermediul unui transfer bancar. Atunci când o entitate afiliată unclickdistanta.ro este implicată în furnizarea Serviciilor, veți achita contravaloarea serviciilor furnizate direct către această entitate.

Revizuirea prețurilor

Ne rezervăm dreptul de a revizui prețurile practicate. Vă recomandăm să verificați site-ul nostru pentru a afla prețurile noastre actuale. Această clauză nu aduce atingere drepturilor sau obligațiile dvs. contractuale stabilite anterior revizuirii.

Anulare și rambursări

Dacă sunteți un consumator din Spațiul Economic European, aveți dreptul de a vă retrage din acest Contract în termen de 14 zile de la încheierea acestuia. Vă rugăm să consultați pagina noastră privind Dreptul de retragere pentru a afla mai multe despre cum vă puteți exercita acest drept și efectele acestuia asupra rambursărilor.

Datele Clientului

Numim „Datele Clientului” toate datele (cum ar fi texte, linkuri, fotografii, videoclipuri, documente sau alte informații) pe care le puteți încărca, stoca, trimite, partaja sau adăuga în orice alt mod pentru a beneficia de Serviciile noastre. Vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Datelor Clientului. Trebuie să vă asigurați că Datele Clientului nu încalcă legislația în vigoare sau termenii Contractului. În ceea ce privește Datele Clientului, garantați că aveți toate drepturile necesare pentru a beneficia de Servicii. Nu suntem responsabili pentru conținutul Datelor Clientului sau pentru modul în care alegeți să utilizați Serviciile pentru a le stoca și procesa.

Ne acordați o licență perpetuă, valabilă la nivel global, neexclusivă, transferabilă și toate drepturile necesare pentru a putea găzdui, accesa, utiliza, procesa, copia, distribui, executa și afișa Datele Clientului, cu scopul de a ne permite:

 • să furnizăm, să menținem și să îmbunătățim Serviciile;
 • să dezvoltăm servicii, produse și tehnologii noi;
 • să prevenim sau să rezolvăm o problemă legată de furnizarea Serviciilor sau de securitate;
 • ă răspundem la o solicitare legată de Datele dvs.;
 • să ne respectăm obligațiile legale.

Licența acordată include dreptul de sublicențiere către furnizorii terți, colaboratorii externi și entitățile noastre afiliate numai în scopul de a ne ajuta să furnizăm Serviciile. Garantați că ne puteți acorda în mod legal aceste drepturi.

Modificarea, suspendarea și întreruperea Serviciilor

Depunem eforturi constante pentru a îmbunătății și dezvolta noi Servicii. Încercăm, de asemenea, să răspundem circumstanțelor aflate în afara controlului nostru, cum ar fi forța majoră, cazul fortuit sau modificările legislative. Ne rezervăm dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe furnizarea Serviciilor în orice moment.

În cazul unei suspendări, întreruperi sau modificări care afectează negativ disponibilitatea sau caracteristicile Serviciilor, vă vom notifica într-o perioadă rezonabilă de timp, astfel încât să puteți lua o decizie cu privire la continuarea relației contractuale. Strict în acest caz, dacă ați achitat deja contravaloarea Serviciilor, vom putea rambursa sumele plătite proporțional cu Serviciile care nu au fost încă furnizate.

Feedback și recenzii

Așteptăm feedback-ul, comentariile și sugestiile dvs., dar vă rugăm să rețineți că le putem folosi în orice scop și fără nicio obligație sau răspundere față de dvs.

Recenzie și publicitate

În calitate de Client, ne acordați dreptul de a folosi numele și sigla companiei dumneavoastră ca referință în scopuri de marketing și materiale promoționale, ori în cadrul portofoliului, site-ului de prezentare sau pe rețelele sociale și în alte comunicări publice sau private. Vom aprecia în mod deosebit dacă ne-ați oferi o recenzie pe care am putea să o folosim în mod similar.

Proprietatea noastră intelectuală

Ne păstrăm toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcii, siglelor, textelor legale și altor date din cadrul Serviciilor. Dacă doriți să utilizați marca sau brandul nostru, vă rugăm să ne contactați.

Informațiile din cadrul Serviciilor

Toate articolele publicate, materialele, citatele, graficele, imaginile, videoclipurile și alte informații conținute în cadrul Serviciilor, precum și informațiile de orice fel comunicate cu ocazia convorbirilor telefonice, prin email sau prin intermediul unor aplicații de mesagerie (împreună, „Informațiile”) pot fi protejate de legislația și tratatele în vigoare privind proprietatea intelectuală. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și au caracter general. Informațiile nu au scopul de a oferi sfaturi sau opinii pe care ar trebui să vă bazați atunci când luați o decizie de orice fel, în special, dar fără a se limita la, decizii medicale, financiare, psihologice sau juridice. Facem eforturi rezonabile pentru a actualiza Informațiile. Cu toate acestea, nu oferim garanții sau declarații, exprese sau implicite, că Informațiile sunt exacte, complete sau actualizate. Vă recomandăm să consultați un profesionist certificat de către un organism acreditat conform legii înainte de a implementa sau de a acționa în baza Informațiilor.

Absența consultanței profesionale

Serviciile noastre sunt destinate eficientizării procedurilor de înființare și modificare a firmelor prin întocmirea documentelor necesare și intermedierea relației cu Registrul Comerțului. Nu furnizăm servicii juridice, contabile, fiscale, privind forța de muncă sau alte servicii prestate de către profesioniștii care își desfășoară activitatea în cadrul unor profesii reglementate, iar Serviciile nu sunt destinate să înlocuiască expertiza acestor profesioniști.

Link-urile

Serviciile conțin link-uri către alte site-uri web și resurse furnizate de terți. Aceste link-uri au doar scop informativ. Nu susținem, nu sprijinim și nu încurajăm site-urile către care vă oferim link-uri sau informațiile conținute în cadrul acestora. Nu avem control asupra conținutului acestor site-uri.

Modificarea contractului

Ne rezervăm dreptul de a modifica în mod unilateral Contractul:

 • pentru a răspunde unei modificări legislative;
 • pentru a ne conforma unei cerințe de reglementare care ni se aplică;
 • pentru că am modificat Serviciile (de exemplu: am îmbunătățit sau am dezvoltat caracteristici noi), pentru că am adăugat produse sau servicii noi sau pentru că am schimbat practicile noastre de afaceri;
 • pentru a le face mai ușor de înțeles sau mai utile pentru dvs.;
 • pentru a preveni un abuz sau un prejudiciu.

Vom posta o notificare cu privire la modificarea Contractului în cadrul site-ului unclickdistanta.ro. De asemenea, dacă modificarea este substanțială, vă vom notifica prin e-mail pentru a vă oferi ocazia să revizuiți modificarea propusă, cu excepția cazului în care:

 • modificarea este în legătură cu un serviciu sau produs nou sau
 • modificarea trebuie implementată de urgență (de exemplu, pentru a răspunde unor cerințe legale sau pentru a preveni un abuz sau prejudiciu).

Dacă nu sunteți de acord cu modificarea, aveți dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate pentru Serviciile care nu au fost furnizate până la momentul notificării de modificare.

Durata și încetarea contractului

Durata

Contractul se desfășoară pe durată nedeterminată și încetează odată cu furnizarea tuturor Serviciilor contractate. Spre exemplu: contractul încetează odată cu livrarea documentelor sau, în cazul în care beneficiați de serviciile noastre de înființare și modificare 100% a firmelor, odată cu soluționarea dosarului dvs., indiferent de soluția de admitere sau de respingere a acestuia.

Indiferent de motivul încetării Contractului, nu veți fi scutit de obligația dvs. de a plăti sumele datorate pentru Serviciile furnizate anterior datei efective a încetării.

Această secțiune nu aduce atingere drepturilor dvs. privind retragerea din contractele încheiate la distanță cu consumatorii.

Rezilierea

Atât noi, cât și dvs., vom putea obține rezilierea Contractul în situația neîndeplinirii obligațiilor existente în sarcina celeilalte părți. În ceea ce privește neexecutarea obligațiilor expres prevăzute în cadrul Politicii de utilizare acceptabilă, Contractul se va considera desființat de plin drept în baza unui pact comisoriu de ultim grad, fără punere în întârziere, fără a fi necesară intervenția unei instanțe, cu sau fără o notificare de reziliere din partea creditorului. Creditorul își păstrează dreptul de a nu invoca pactul comisoriu, urmărind executarea silită a obligației.

Denunțarea unilaterală

Există, de asemenea, situații excepționale în care am putea denunța unilateral Contractul, cum ar fi:

 • dacă avem un motiv întemeiat să credem că furnizarea în continuare a Serviciilor este dăunătoare pentru noi sau pentru furnizorii noștri terți, colaboratorii externi sau entitățile afiliate, ori dacă apreciem că ar putea cauza un prejudiciu imaginii sau fondului nostru de comerț. În această situație, din motive de securitate, ne rezervăm dreptul de a nu dezvălui motivul concret care a stat la baza deciziei de a denunța unilateral Contractul;
 • dacă suntem obligați să facem acest lucru pentru a ne conforma unui act normativ sau unei hotărâri judecătorești.

Înainte de a recurge la denunțarea unilaterală, vă vom trimite o notificare pe adresa de e-mail indicată de către dvs. pentru a vă da oportunitatea să remediați cauza care stă la baza notificării. Denunțarea își va produce efectul dacă nu veți lua măsurile de remediere necesare într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare de la data comunicării notificării.

Nu vă vom notifica în prealabil dacă acest lucru:

 • ar putea compromite, interfera sau afecta securitatea noastră, a furnizorilor noștri terți, a colaboratorilor externi sau a entităților afiliate;
 • nu ne este permis din motive legale;
 • ar putea cauza un prejudiciu sau pune în pericol o terță persoană.

În caz de neînțelegeri

Declinarea garanțiilor

Furnizăm Serviciile cu un grad rezonabil de competență și diligență. Exceptând prevederile Contractului și în limita legii, nu facem nicio garanție cu privire la conținutul, disponibilitatea sau fiabilitatea Serviciilor și nici cu privire la funcțiile disponibile sau capacitatea acestora de a răspunde cerințelor dvs. Componentele software ale Serviciilor, precum site-ul unclickdistantarobat.ro, sunt furnizate “așa cum sunt” și “așa cum sunt disponibile”. Luați la cunoștință și acceptați faptul că beneficiați de Servicii pe propria dvs. răspundere.

Pe parcursul derulării Contractului, există posibilitatea să întâmpinați erori și limitări ale Serviciilor. Vă luați angajamentul de a ne notifica în legătură cu acestea, iar noi vom colabora cu dvs. pentru a remedia problema.

Limitarea răspunderii

Contractul nu limitează răspunderea niciunei părți pentru deces, vătămare corporală, fraudă, neglijență gravă sau intenție. În limita legii, niciuna dintre Părți nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere de profit, venituri sau date, pierderea de oportunități sau orice pierdere financiară și nici pentru orice daune directe sau indirecte rezultate de pe urma furnizării, imposibilității de furnizare sau furnizării neconforme a Serviciilor. În plus, nici noi și nici dvs. nu vom fi răspunzători pentru pierderile pe care nu le-am fi putut prevedea în mod rezonabil la încheierea Contractului sau pentru evenimente care sunt în afara controlului nostru rezonabil. În mod expres, vom răspunde pentru eventualele prejudicii materiale datorate culpei noastre exclusive doar în limita sumelor achitate pentru furnizarea Serviciilor.

Forță majoră

Niciuna dintre Părți nu va fi răspunzătoare pentru imposibilitatea sa de a respecta clauzele Contractului din cauza unor evenimente care nu pot fi controlate. Astfel de evenimente pot include, dar nu se limitează la, atacuri de tip “denial-of-service”, o neexecutare din partea unui furnizor terț, greve, penurie, revolte, incendii, fenomene ale naturii, război, terorism și acțiuni guvernamentale. Vom depune eforturi rezonabile pentru a relua executarea Contractului, pe măsură ce evenimentele vor permite acest lucru. Cu toate acestea, dacă evenimentele continuă mai mult de 60 (șaizeci) de zile, oricare dintre părți poate rezilia prezentul Contract prin transmiterea unei notificări celeilalte.

Despăgubiri

Ne veți despăgubi pe noi, administratorii, agenții, angajații, furnizorii noștri terți, colaboratorii externi și entitățile afiliate împotriva oricăror pretenții, plângeri, cereri, răspunderi, daune, pierderi și costuri, inclusiv amenzi sau acțiuni ale autorităților guvernamentale, suportate ca urmare a încălcării termenilor Contractului sau a utilizării ilegale a Serviciilor de către dvs. sau de către o persoană care utilizează datele dvs. de contact în mod fraudulos pentru a beneficia de Servicii.

Litigii și lege aplicabilă

Contractul este guvernat de legea română. Instanțele române vor fi competente să judece orice dispute legate de Contract.

Clauze finale

Acest Contract reglementează doar relația dintre noi și dvs. Nu puteți transfera niciun drept sau obligație către terți fără acordul nostru scris, iar aceștia nu vor avea niciun fel de drepturi în temeiul Contractului.

Oricare dintre părți poate cesiona drepturile și obligațiile conferite în baza Contractului, fără a fi necesar acordul celeilalte părți, dacă cesiunea are legătură cu o fuziune, o achiziție, o reorganizare societară sau o vânzare de active, ori dacă aceasta are loc prin efectul legii.

Imposibilitatea sau întârzierea oricăreia dintre părți de a exercita un drept prevăzut în Contract nu va constitui o renunțare la acel drept.

În cazul în care o clauză va fi constatată ca fiind nulă sau inaplicabilă conform legislației în vigoare, restul Contractului va rămâne neafectat. Părțile sunt de acord să modifice astfel de clauze în spiritul în care au fost create inițial.

Toate prevederile acestui Contract care, prin natura lor, ar trebui să rămână aplicabile după încetarea Contractului, vor rămâne aplicabile, inclusiv, fără limitare, prevederile privind proprietatea intelectuală, declinările privind garanțiile, despăgubirile, limitările de răspundere și prevederile diverse.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acest document sau la oricare dintre condițiile Contractului, ne puteți contacta prin email la [email protected].